Registracija

Da DUTB, izključno za namen postopka vrednotenja, ugotavljanja primernosti in selekcioniranja potencialnih kandidatov, obdeluje in v evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb v lasti DUTB shrani moje osebne podatke navedene v predloženi vlogi in CV, s katerima sem izkazal interes kandidata za člana v organih nadzora v družbah, ki so v lasti DUTB.

Izjava o varstvu podatkov.